Digitalna identiteta UM - ponastavitev geslaVprašanje:
Odgovor:

Geslo ste uspešno ponastavili. Več o informacijskih storitvah si lahko preberete na https://it.um.si
Ponastavljate geslo za: